President

Yulong Zhu

Secretary

Songtao Liu

Treasurer

Xueqing Zhang

Board Member

Liping Mo

Board Member

Qi Fang

Board Member

Fran Zhang

Board Member

Francis Hui

Board Member

Enson Yu

Board Member

Yuan Southworth